Skip to main content.
Turite klausimų ar nuogąstavimų dėl privatumo arba norėtumėte pasinaudoti teise?
Daugiau sužinosite apsilankę mūsų Klientų aptarnavimo tarnybos portale.
Prašymą pasiekti informaciją, ją atnaujinti, uždaryti paskyrą ar panaikinti duomenis galite pateikti mūsų portale. Užtikrinsime, kad mūsų speciali privatumo komanda su jumis susisiektų tiesiogiai.

Privatumo taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-07-27
Įvadas
„Hotels.com“ gerbia jūsų teisę į privatumą, todėl į jūsų privatumą žiūri rimtai. „Hotels.com“ įsipareigojusi apsaugoti ir saugoti visus mums pateiktus asmeninius duomenis. Šiose privatumo taisyklėse paaiškinama, kas mes esame, kaip renkame, naudojame ir dalinamės asmeniniais duomenimis, kaip galite tvarkyti mums pateiktą informaciją ir pasinaudoti privatumo teisėmis, taip pat kaip apsaugome jūsų informaciją. Šios privatumo taisyklės susijusios su mūsų vykdomu bet kokių asmeninių duomenų, kuriuos renkame iš jūsų teikdami internetines paslaugas, įskaitant mūsų interneto svetainę, programėlę ir internetinių užsakymų API (t. y. internetinių užsakymų priemones, naudojamas mūsų partnerių) („Internetinės paslaugos“), arba kuriuos mums pateikiate kitu būdu (drauge vadiname „Paslaugomis“), naudojimu.
Ką veikia „Hotels.com“?
„Hotels.com“ teikia su kelionėmis susijusias paslaugas ir leidžia naudojantis mūsų Paslaugomis užsisakyti viešbučio kambarį ir įvairius kelionių paketus. Be to, savo paslaugas siūlome kelionių partnerių interneto svetainėse. Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba teikia pagalbą klientams, padėdama išspręsti dėl užsakymo kilusias problemas.
Pagrindiniai dalykai, kuriuos turėtumėte žinoti apie tai, kaip naudojame jūsų informaciją.
 • Jūsų informaciją (ir informaciją apie su jumis keliaujančius asmenis) naudojame kelionių užsakymams vykdyti.
 • Tai apima dalijimąsi užsakymo duomenimis su mūsų paslaugų teikėjais ar apgyvendinimo įstaigų savininkais, kad jie galėtų įvykdyti užsakymą.
 • Be to, samdome kitus trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, teikiančius paslaugas ar funkcijas mūsų vardu.
 • Pasirinkus gauti rinkodaros informaciją, informuosime apie visus ypatingus pasiūlymus, kurie gali jus dominti. Reklaminės informacijos bet kada galite atsisakyti.
 • Norėdami atnaujinti savo informaciją arba ją pasiekti, galite susisiekti su mumis per mūsų klientų aptarnavimo tarnybos portalą arba pagal kontaktinę informaciją, pateiktą skyriuje „Kaip susisiekti su mumis“.
 • Naudodamiesi tokia informacija kaip slapukai tobuliname Internetines paslaugas, kad jos būtų jums patogesnės; siekiame gauti analitinės informacijos, padėsiančios bendrai tobulinti Paslaugas; ir renkame informaciją apie jus dominančias kelionių kryptis, kad galėtumėte matyti jums aktualesnes reklamas ir pasiūlymus.
 • Kartais ir paprastai po pokalbio su jumis paprašysime pateikti atsiliepimų, jog būtume tikri, kad mūsų aptarnavimas yra kiek įmanoma geriausias.
 • Asmeninių duomenų valdytojas yra „Hotels.com, L.P.“, JAV. Jei naudojate mūsų Paslaugas ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, atkreipkite dėmesį, kad jūsų informacija gali būti perduota, saugoma ir apdorojama ne jūsų šalyje arba regione, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kur yra mūsų serveriai ir centrinė duomenų bazė. Galite būti tikri, kad imamės reikiamų veiksmų jūsų privatumui ir saugumui užtikrinti.
Rekomenduojame perskaityti visas privatumo taisykles, kad gautumėte visapusę informaciją. Tačiau, jei norite peržvelgti tik tam tikrą šių privatumo taisyklių skyrių, galite spustelėti aktualią sparčiąją meniu nuorodą.
Jei turite klausimų arba nuogąstavimų dėl asmeninių duomenų naudojimo, susisiekite su mumis per mūsų klientų aptarnavimo tarnybos portalą, kurį rasite šių taisyklių pabaigoje esančiame skyriuje „Kaip susisiekti su mumis“.
Išorinės nuorodos
Jei kurios nors Internetinių paslaugų dalys nukreipia į kitas interneto svetaines ar programėles, šios privatumo taisyklės toms naujai atvertoms nuorodoms netaikomos. Todėl rekomenduojame peržiūrėti privatumo taisykles, paskelbtas tose interneto svetainėse, kad suprastumėte, kaip jose renkami, naudojami ir atskleidžiami asmeniniai duomenys.
Kokius asmeninius duomenis renkame ir kodėl?
Kokius asmeninius duomenis renkame ir kodėl?
Informacija, kurią pateikiate tiesiogiai mums
Galime prašyti asmeninius duomenis pateikti tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, prireikus galime prašyti pateikti kontaktinius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir gimimo data, kad galėtume:
 • leisti pateikti kelionės užsakymą;
 • sukurti ar užregistruoti paskyrą pas mus;
 • suteikti prašomas paslaugas ir pateikti išsamią informaciją, tokią kaip užsakymo duomenys;
 • turėti kontaktinį telefono numerį, skirtą susisiekti nelaimės atveju;
 • atnaujinti dažno keleivio ar lojalumo programos informaciją;
 • jums užprenumeruoti mūsų rinkodaros informaciją; ir (arba)
 • pateikti užklausas mums.
Be to, jums reikės pateikti mokėjimo informaciją (pvz., kredito kortelės numerį, kortelės turėtojo vardą, pavardę ir galiojimo pabaigos datą) mokėjimui atlikti.
Taip pat jums gali reikėti pateikti informacijos apie kitus į užsakymą įtrauktus keleivius, rinkodaros nuostatas ir papildomos informacijos, jei dalyvaujate apklausoje arba konkurse. Kurdami paskyrą turėsite nurodyti prisijungimo vardą / nario ID ir slaptažodį.
Be to, siekiant užtikrinti tinkamą Internetinių paslaugų veikimą, išsaugoti kelionių paieškas Internetinėse paslaugose ir rinkti informaciją, kaip naudojotės Internetinėmis paslaugomis, asmeniniai duomenys gali būti susieti su slapukais. Daugiau informacijos pateikta mūsų slapukų taisyklėse.
Jei esate bendrovės, kuriai priklauso paskyra, darbuotojas, tiekėjas ar kito tipo verslo partneris, pvz., apgyvendinimo įstaigos savininkas, apgyvendinimo įstaigos valdytojas ar kelionių agentas, kita renkama informacija gali apimti darbdavį, darbuotojo asmens tapatybės dokumento numerį ir kitą aktualią informaciją.
Specialiosios asmeninių duomenų kategorijos
Tam tikro tipo asmeniniai duomenys, tokie kaip valstybės išduotų asmens tapatybės dokumentų numeriai, religija, sveikata ir seksualinė pakraipa, yra laikomi neatskleistina informacija, todėl pagal taikomus įstatymus jiems reikalinga papildoma apsauga. Ribojame aplinkybes, kuriomis galime rinkti neatskleistinus asmeninius duomenis; tokios informacijos pavyzdžiai:
 • duomenų apie sveikatą gali reikėti norint suteikti tinkamą kelionės būstą ir patenkinti pritaikymo neįgaliesiems ar paslaugų reikalavimus;
 • valstybės išduotų asmens tapatybės dokumentų numerių, tokių kaip paso ar vairuotojo pažymėjimo numeris, gali reikėti skrydžiams, transporto priemonių nuomai ar kitam kelionės užsakymui;
 • kita jūsų nuožiūra pateikiama informacija, leidžianti numanyti ar nuspėti informaciją, pavyzdžiui, apie religiją, sveikatą ar kitus duomenis, tokius kaip mitybos poreikiai.
Apie kelionės draugą (-us) savanoriškai pateikiama informacija
Kai naudodami Internetines paslaugas užsakymą pateikiate kieno nors vardu, mes prašysime to asmens duomenų ir informacijos apie jo pageidavimus dėl kelionės. Prieš mums pateikdami kitų asmenų asmeninius duomenis ir pageidavimus dėl kelionės, turite gauti jų sutikimą. Jūsų kelionės draugo informaciją bus galima peržiūrėti ir keisti tik jūsų paskyroje. Jūsų kelionės draugui pačiam norint pakeisti arba panaikinti duomenis, jis gali kreiptis į mus tiesiogiai pagal šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktą informaciją.
Automatiškai renkama informacija
Lankantis Internetinėse paslaugose, tam tikrą informaciją iš įrenginio galime rinkti automatiškai. Kai kuriose šalyse, įskaitant Europos ekonominės erdvės šalis, pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ši informacija gali būti laikoma asmeniniais duomenimis.
Konkrečiai mūsų automatiškai renkama informacija gali apimti duomenis, tokius kaip IP adresas, įrenginio tipas, unikalūs įrenginių identifikacijos numeriai, naršyklės tipas (pvz., „Firefox“, „Safari“ arba „Internet Explorer“), interneto paslaugų teikėjas (IPT), operacinė sistema ir operatorius. Apsilankius interneto svetainėje, taip pat renkama informacija apie bet kurią nukreipusią interneto svetainę ar išėjimo puslapius ir bendrą geografinę vietovę (pvz., šalį arba miesto lygio vietovę).
Galime rinkti ir kitą techninę informaciją, pavyzdžiui, apie įrenginio sąveiką su Internetinėmis paslaugomis, įskaitant atvertus puslapius ir spustelėtas nuorodas, t. y. peržiūrėtas keliones ir peržiūros datą bei laiką.
Rinkdami šią informaciją galime geriau suprasti Internetinių paslaugų lankytojus, sužinoti, iš kur jie atėjo ir koks Internetinių paslaugų turinys juos domina. Šią informaciją naudojame savo vidinės analizės tikslais, taip pat norėdami pagerinti savo Internetinių paslaugų kokybę ir aktualumą lankytojams, pavyzdžiui, asmeniškai pritaikyti vartotojo patirtį ir paieškas bei parodyti reklamas, kurios gali sudominti. Be to, šią automatinę informaciją naudojame sukčiavimui išvengti ir nustatyti.
Tam tikra informacija gali būti renkama naudojant slapukus ir panašią stebėjimo technologiją, kaip toliau paaiškinta dalyje „Slapukai ir panaši stebėjimo technologija“.
Informacija, kurią renkame jums naudojantis programėlėmis
Jums naudojantis išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio programėle ar kitų platformų programėlėmis (atitinkamai vadinama programėle arba kartu programėlėmis), mes taip pat renkame toliau nurodytus duomenis.
Informaciją apie programėlių funkcijas, kurias pasiekiate ir naudojate. Tai leidžia mums atpažinti tas programėlių sritis, kurios domina mūsų klientus, kad galėtume nuolatos tobulinti programėles.
Kiekviena programėlė taip pat siunčia unikalų įrenginio identifikatorių („UĮI“), skaičių arba simbolių seką, kuri yra unikali jūsų įrenginiui. Mes ją naudojame tik jums pirmą kartą atidarius programėlę, kad galėtume patvirtinti reklamos tinklams, kiek kartų ji buvo atsisiųsta spustelėjus atitinkamo tinklo reklaminius skydelius ir kitas rinkodaros priemones. Pateikus el. pašto adresą, jį susiejame su esamu UĮI / slapuko ID, siekdami užtikrinti sklandų naudojimąsi visuose jūsų įrenginiuose.
Naudojantis programėle viešbučiams netoli buvimo vietos rasti ar panašiomis funkcijomis, kurios siūlo aktualų turinį pagal buvimo vietą, aktualiam turiniui ir kitai informacijai apie vietą parodyti naudojame informaciją apie jūsų buvimo vietą (su sąlyga, kad įrenginyje naudojamas GPS ar panašios technologijos). Jei aiškiai nesinaudojate vietos funkcija, vietos duomenų nerenkame. Vietos duomenų rinkimą bet kada galite išjungti telefono nuostatų meniu.
Kiekviena programėlė taip pat siųs mums informaciją apie klaidą, jei įvyks strigtis arba programa nustos veikti. Tai leidžia mums ištirti klaidą ir patobulinti vėlesnių programėlės versijų stabilumą. Klaidos ataskaitoje programėlė siunčia mums informaciją apie mobiliojo įrenginio tipą ir versiją, UĮI, laiką, kai įvyko klaida, naudotą funkciją ir programėlės būseną klaidos metu. Mes nenaudojame šios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus klaidos paiešką ir taisymą. Mes galime naudoti šią informaciją klaidai tirti ir taisyti, taip pat norėdami padėti užbaigti užsakymą, kuriam tai turi poveikio.
Visuomet galite valdyti, kokią informaciją programėlė siunčia mums. Galite tai valdyti keisdami programėlės nuostatas jos nuostatų meniu arba keisdami mobiliojo įrenginio nuostatas. Taip pat galite visiškai pašalinti programėlę iš įrenginio ir naudoti mūsų paslaugas svetainėje.
Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes teisėtomis priemonėmis periodiškai gauname asmeninius duomenis iš susijusių subjektų, verslo partnerių ir kitų nepriklausomų trečiųjų šalių šaltinių bei pridedame juos prie jūsų paskyros informacijos. Informacijos, kurią galime gauti, pavyzdžiai yra atnaujinti kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. paštas, pirkinių istorija ir demografiniai duomenys.
Informacija, kurią renkame jums bendraujant su mumis šiais būdais
Socialinė medija. Jei Internetinėse paslaugose ar kitu būdu per socialinės medijos paslaugų teikėją naudosite bet kokias mūsų socialinės medijos funkcijas, laikydamiesi jo privatumo taisyklių, galėsime pasiekti informaciją apie jus. Pavyzdžiui, siūlome galimybę užsiregistruoti mūsų svetainėje naudojant „Facebook Connect“ funkciją, leidžiančią naudoti „Facebook“ paskyros duomenis, kad registruojantis svetainėje reikiami duomenys būtų įvesti automatiškai.
Jei naudodami socialinės medijos funkciją pasirinkote ją įtraukti į savo socialinės medijos paskyrą, galime pasiekti tokią informaciją kaip vardas, profilio nuotrauka, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, miestas arba rajonas ar bet kokią kitą informaciją, kurią nustatėte kaip pasiekiamą. Atsižvelgiant į jūsų privatumo nuostatas, pasiekiame socialinės medijos paslaugų teikėjui pateiktą informaciją apie atitinkamas vietas („Vietos duomenys“), kad galėtume jums pateikti aktualų turinį. Nesaugome ir nenaudojame jokių duomenų, susijusių su draugais, su kuriais palaikote ryšį socialinėje žiniasklaidoje.
Taip pat galime gauti informaciją iš socialinės medijos paslaugų teikėjų apie jų svetainėje veikiančios mūsų programėlės naudojimą. Todėl skatiname peržvelgti bet kurio naudojamo socialinės medijos paslaugų teikėjo privatumo taisykles.
Skambučių įrašymas ir stebėjimas. Pokalbiai su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba gali būti įrašomi ir stebimi kokybės kontrolės, analizės tikslais, siekiant apsisaugoti teisinio ginčo atveju ir naudoti darbuotojų mokymams. Skambučių įrašai tvarkomi pagal šias privatumo taisykles. Visi pokalbio metu gauti asmeniniai duomenys bus tvarkomi pagal šių privatumo taisyklių nuostatas.
Kita komunikacija internetu. Visas bendravimas su mumis per Internetines paslaugas, pvz., pokalbiai, bus įrašomi ir stebimi kokybės kontrolės tikslais, siekiant apsisaugoti teisinio ginčo atveju ir naudoti darbuotojų mokymams. Ši informacija bus apdorojama ir tvarkoma pagal šias privatumo taisykles.
Slapukai ir panaši stebėjimo technologija
Naudojame slapukus ir panašią stebėjimo technologiją (kartu vadinama slapukais) asmeniniams duomenims rinkti ir naudoti, įskaitant galimybę pateikti interesus atitinkančią reklamą. Daugiau informacijos apie mūsų ir mūsų paslaugų teikėjų naudojamų slapukų tipus, kodėl ir kaip juos galima valdyti, rasite mūsų slapukų taisyklėse. Mums pateiktą informaciją galime sujungti su jūsų operacijų duomenimis ir informacija, kurią apie jus pateikė mūsų vardu paslaugas teikiančios trečiosios šalys. Naudojant slapukus ir panašias technologijas gauta informacija leidžia stebėti įrenginius ir vartotojų spustelėjimų srauto duomenis, susijusius su slapukais.
Apskritai renkamus asmeninius duomenis naudosime tik šiose privatumo taisyklėse apibūdintais tikslais ir tikslais, kuriuos jums paaiškiname rinkdami asmeninius duomenis.
Su kuo dalijamės asmeniniais duomenimis?
Asmeninius duomenis galime atskleisti šių kategorijų gavėjams.
Mūsų grupės įmonės kartais dalysis asmeniniais duomenimis su mūsų „Expedia Group“ šeimos patronuojamosiomis įmonėmis, išvardytomis expediagroup.com. Toks dalijimasis, jei duodate mums teisiškai privalomą sutikimą, leidžia suteikti jums informaciją apie su kelionėmis susijusius ir kitokius produktus bei paslaugas, kurie, mūsų nuomone, gali būti jums įdomūs. Be to, jei pateiksite užklausą apie poilsinės nuomos viešnagės užsakymą per kitą „Expedia Group“ prekės ženklą, tokį kaip „HomeAway“, kartais su poilsinės nuomos savininku galime pasidalyti jūsų ankstesnių kelionių skaičiumi ir bet kokiu statusu „Expedia Group“ prekės ženkle (tačiau ne kita informacija), kad jie, patvirtindami viešnagę, gautų papildomą garantiją. Tiek, kiek mūsų pagrindinė įmonė ir dukterinės įmonės turi prieigą prie jūsų informacijos, jos laikysis nuostatų, kurios ne mažiau griežtos, nei nurodyta šiose privatumo taisyklėse. Jos taip pat laikysis visų taikomų įstatymų, reguliuojančių reklaminių pranešimų perdavimą, ir bent jau suteikia jums galimybę bet kuriame siunčiamame komerciniame el. laiške pasirinkti, ar gauti tokius laiškus ateityje.
Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, mums teikiantys duomenų tvarkymo paslaugas (pavyzdžiui, kad padėtų teikti Internetines paslaugas, suteiktų funkcinę ypatybę jose ar padėtų pagerinti jų saugą) arba kitaip apdorojantys asmeninius duomenis tokiais tikslais kaip kredito kortelės apdorojimas, verslo analizė, klientų aptarnavimas, rinkodara, apklausų ar loterijų programų platinimas, kad būtų lengviau pateikti jūsų interesus atitinkančią internetinę reklamą ir apsaugoti nuo sukčiavimo. Kai trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali pasiekti duomenis, jie rinks tik informaciją, reikalingą jų funkcijoms atlikti. Jiems draudžiama dalytis ar naudoti informaciją bet kokiu kitu tikslu.
Verslo partneriai, su kuriais galime siūlyti produktus ir paslaugas arba kurių produktus ir paslaugas galime siūlyti Internetinėse paslaugose. Galėsite suprasti, kai trečiosios šalies verslo partneris bus įtrauktas į užsisakyto produkto arba paslaugos teikimą, nes jo pavadinimas bus rodomas atskirai arba kartu su mūsų pavadinimu. Jums nusprendus naudotis tomis papildomomis paslaugomis, su tais partneriais kartais dalysimės informacija apie jus, įskaitant asmeninius duomenis. Verslo partnerio pavyzdys būtų trečiosios šalies lojalumo programa, kurioje galėtumėte gauti taškų pateikę užsakymą.
Kelionės paslaugų teikėjai, tokie kaip viešbučiai, oro linijos, automobilių nuoma, draudimas, apgyvendinimo įstaigos savininkai ir, kai prieinama, veiklų paslaugų teikėjai, geležinkelio ir kruizų linijos, vykdantys jūsų kelionės užsakymus. Prie visų tokių paslaugų nurodoma, kad jas teikia trečiųjų šalių teikėjai. Atminkite, kad šie teikėjai taip pat gali susisiekti su jumis, jei reikės gauti papildomos informacijos apie jus, papildyti kelionės užsakymą arba atsakyti į atsiliepimus, kuriuos galite pateikti, laikantis jų nepriklausomų privatumo taisyklių. Kartais dalijamės anoniminėmis apžvalgomis su mūsų viešbučių paslaugų teikėjais. Tokiais atvejais nesidalysime atsiliepimą pateikusių asmenų vardais, pavardėmis ar kontaktine informacija, jei neturėsime jų aiškaus sutikimo. Mes neprisiimame atsakomybės, jei viešbutis nustatytų jūsų tapatybę pagal atsiliepimo turinį ir tiesiogiai su jumis susisiektų.
Socialinės medijos paslaugų teikėjai, kai pasiekiate tam tikras socialinės medijos funkcijas per Internetines paslaugas ir pasidalijate informacija su socialinės medijos paslaugų teikėju (tokiu kaip „Facebook“). Pasidalytai informacijai bus taikomos socialinės medijos privatumo taisyklės (įskaitant bet kokius duomenis, kuriuos galime pasiekti per socialinės medijos paslaugų teikėją). Socialinės medijos paslaugų teikėjai turi informuoti jus, kaip jų svetainėje galite keisti privatumo nuostatas.
Prijungus „Hotels.com“ paskyrą prie socialinės medijos paslaugų teikėjo, tokio kaip „Facebook Connect“, to socialinės medijos paslaugų teikėjo platformoje galime pateikti informaciją, susijusią su mūsų paslaugų naudojimu, pvz., mūsų atlygio ir lojalumo programa ar atsiliepimais, kuriuos paskelbiate Internetinėse paslaugose. Tokia informacija taip pat gali būti paskelbta šio socialinės medijos paslaugų teikėjo svetainėse arba tarnybose. Informacija, kuri nustatyta kaip pasiekiama socialinės medijos paslaugų teikėjo platformoje, bus priskirta socialinės medijos paslaugų teikėjo paskyrai, prie kurios prijungta jūsų „Hotels.com“ paskyra.
Galite pasirinkti neleisti socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjui automatiškai publikuoti tokią informaciją, pakeisdami šio socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo paskyros privatumo nuostatas. Mes nesuteiksime bet kuriam kitam socialinės medijos paslaugų teikėjui prieigos prie jūsų „Hotels.com“ paskyros numerio ar informacijos. Prijungus „Hotels.com“ paskyrą prie socialinės medijos paslaugų teikėjo, su kitais „Hotels.com“ nariais taip pat galime dalytis jūsų vartotojo vardu ir profilio nuotrauka, naudojama pas tą socialinės medijos paslaugų teikėją. Tokį dalijimąsi informacija galite išjungti pakeisdami privatumo nuostatas to socialinės medijos paslaugų teikėjo svetainėje.
Bet kuri kompetentinga teisėsaugos institucija, reguliavimo, vyriausybinė agentūra, teismas ar kita trečioji šalis, kai, mūsų manymu, atskleisti reikia (i) pagal taikomą įstatymą arba reglamentą; (ii) norint pasinaudoti, nustatyti ar ginti mūsų teisėtas teises; arba (iii) norint apsaugoti mūsų ar bet kurio kito asmens interesus.
Jei manome, kad reikia tirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų dėl neteisėtos ar įtartinos veiklos; apsaugoti ir ginti mūsų bendrovės ar šios interneto svetainės teises, nuosavybę ir saugumą, mūsų klientus ir kitus asmenis; bei pagal mūsų paslaugų teikimo sąlygas ir kitas sutartis.
Kai tai susiję su korporacinėmis operacijomis, pvz., aktyvų išpardavimu, susijungimu, konsolidacija, turto pardavimu arba bankroto atveju. Jei mus įsigytų kita įmonė, mes ją informuosime, kad jūsų asmeninius duomenis gali naudoti tik ji šiose Privatumo taisyklėse numatytais atvejais arba bet kuris kitas asmuo, gavęs jūsų suteikimą atskleisti duomenis.
Dėl gavėjų kiekio ir šios informacijos pasikeitimų dažnumo negalėjome šiose privatumo taisyklėse išvardyti kiekvieno konkretaus gavėjo. Gavėjų kategorijos išsamiau paaiškintos šio skyriaus papildomose pastraipose, pavyzdžiui, kelionių paslaugų teikėjai, tokie kaip viešbučiai, oro linijos, automobilių nuomos bendrovės ir veiklų paslaugų teikėjai, leidžiantys mums įvykdyti užsakymą. Jei turite klausimų apie duomenų dalijimąsi su trečiosiomis šalimis, susisiekite su mumis kaip nurodyta šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktoje informacijoje.
Kartais dalijamės bendra ar anonimiška informacija su trečiosiomis šalimis, įskaitant reklamdavius ir investuotojus. Pvz., galime nurodyti savo reklamdaviams, kiek lankytojų susilaukia mūsų svetainė, arba populiariausius viešbučius ir atostogų vietas. Šioje informacijoje nėra jokių asmeninių duomenų, ji naudojama pateikiant turinį ir paslaugas, kurios, kaip tikimės, sudomins mūsų vartotojus.
Kaip naudojame jūsų informaciją?
Mūsų teisiniai pagrindai asmeniniams duomenims apdoroti (tik lankytojams iš EEE)
Jei esate lankytojas iš Europos ekonominės erdvės, mūsų teisėtą pagrindą rinkti ir naudoti šiose privatumo taisyklėse apibūdintus asmeninius duomenis lemia susiję asmeniniai duomenys ir konkretus jų rinkimo kontekstas.
Paprastai renkame asmeninius duomenis tik (i) kai mums reikia asmeninių duomenų sudaryti sutartį su jumis, (ii) kai juos apdoroti reikia dėl mūsų teisėtų interesų, tačiau tai nepažeidžia jūsų teisių, arba (iii) kai turime jūsų sutikimą tai daryti. Kai kuriais atvejais esame teisiškai įsipareigoję rinkti jūsų asmeninius duomenis, pavyzdžiui, kai pagal įstatymus jūsų operacijų istorija reikalinga finansiniams ir mokestiniams įsipareigojimams vykdyti.
Jei prašome pateikti asmeninius duomenis teisinio reikalavimo įgyvendinimo tikslu arba kad galėtume su jumis sudaryti sutartį, tai aiškiai nurodysime aktualiu metu ir informuosime, ar asmeninius duomenis pateikti privaloma (taip pat apie galimas pasekmes jų nepateikus).
Jei renkame ir naudojame asmeninius duomenis mūsų (ar trečiosios šalies) teisėtų interesų labui, paprastai tokie interesai bus tokie: atlikti veiksmus mūsų platformoje ir palaikyti ryšį su jumis, kad galėtume suteikti paslaugas, saugumo patikrinimo tikslais, kai į mus kreipiatės, taip pat dėl mūsų teisėto komercinio intereso, pavyzdžiui, atsakant į jūsų užklausas, tobulinant mūsų platformą, vykdant rinkodarą arba norint aptikti ir uždrausti vykdyti neteisėtą veiklą. Galime turėti kitų teisėtų interesų ir atitinkamai aktualiu metu aiškiai nurodysime, kokie tai interesai.
Kaip nustatome, kokie mūsų teisėti verslo interesai?
Atliekame įvertinimą, kad užtikrintume, jog:
 • mūsų interesas naudoti jūsų duomenis yra teisėtas (t. y. turime aiškų verslo poreikį); ir
 • atsižvelgus į viską, verslo poreikis nepažeidžia jūsų privatumo teisių.
Tai nustatydami vertiname galimą konkretaus duomenų naudojimo poveikį jums, kaip klientui, ir jį įvertiname, atsižvelgdami į savo verslo poreikius, kad mūsų teisė būtų tinkamai subalansuota. Be to, bet kokiems galimiems pavojams sumažinti taikome įvairias apsaugos priemones.
Pavyzdžiui, praktiškai galvotume, kad mūsų klientų rinkodaros nuostatų rinkimas teikiant užsakymus yra teisėtas internetinės e. prekybos įmonės verslo interesas. Manome, kad tai nedaro neigiamo poveikio jūsų privatumo teisėms, kadangi jums gali būti įdomu sužinoti apie mūsų produktus ir paslaugas. Tačiau, norėdami apsaugoti jūsų privatumo teises, užtikriname galimybę bet kada atsisakyti tokių reklaminių pranešimų – paskyroje, pačiame el. laiške ar per klientų aptarnavimo tarnybą.
Remdamiesi pirmiau išdėstytais teisiniais pagrindais, renkamą informaciją naudojame:
 • atliekamoms operacijoms vykdyti, pvz., viešbučio užsakymo;
 • kelionės patvirtinimams ir svarbioms būsimos kelionės naujienoms pateikti (el. paštu, SMS ir (arba) „push“ pranešimais);
 • tapatybei patvirtinti sukčiavimo prevencijos tikslais;
 • paskyrai tvarkyti, įskaitant mokėjimų apdorojimą;
 • bendrojo pobūdžio ryšiui palaikyti, ypač jei įvyko užsakymo pasikeitimų;
 • klientų aptarnavimo paslaugoms, susijusioms su užsakymu, suteikti ar į pateiktą užklausą atsakyti;
 • susidomėjimui vertinti ir mūsų produktams, paslaugoms bei internetinės svetainės funkcinėms ypatybėms tobulinti;
 • informuoti jus apie ypatingus pasiūlymus, kuponus, loterijas ir su kelione susijusius produktus bei paslaugas, galinčias jus sudominti. Tai gali būti siunčiama el. paštu, SMS, „push“ pranešimais, paštu arba per reklamas trečiųjų šalių svetainėse, įskaitant socialinę žiniasklaidą;
 • kitaip asmeniškai pritaikyti jūsų patirtį šioje internetinėje svetainėje ar programėlėje;
 • atlyginti jums, vykdant bet kurią atlygio ir pripažinimo programą, prie kurios nusprendėte prisijungti (tiek mūsų, tiek trečiosios šalies programą);
 • informacijai iš jūsų gauti, įskaitant atsiliepimus, kuriuos pateikiate, ar apklausas, kuriose dalyvaujate;
 • statistinei naudojimosi mūsų internetine svetaine ir programėlėmis bei mūsų siūlomomis paslaugomis analizei vykdyti, siekiant patobulinti kiekvieną mūsų veiklos aspektą;
 • mūsų, kaip įmonės, teisėms apsaugoti, įskaitant, pavyzdžiui, mūsų intelektinę nuosavybę;
 • ginčams spręsti, mokesčiams rinkti ar problemoms šalinti;
 • įgyvendinti mūsų naudojimo sąlygas; ir
 • kitaip, kaip jums nurodoma rinkimo metu.
Jei turite klausimų ar reikia papildomos informacijos dėl teisėto pagrindo, kuriuo remdamiesi renkame ir naudojame asmeninius duomenis, susisiekite su mumis pagal šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktą informaciją.
Kaip apsaugome asmeninius duomenis?
Norime, kad pasitikėtumėte Internetinėmis paslaugomis planuodami keliones, todėl įsipareigojame apsaugoti surinktą informaciją. Nors jokios Internetinės paslaugos negali užtikrinti visiško saugumo, mes ėmėmės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių renkamiems ir apdorojamiems asmeniniams duomenims apsaugoti. Pavyzdžiui, naudojame kodavimą perkeldami slaptą asmeninę informaciją iš jūsų sistemos į savo, taikome užkardas ir įsibrovimo aptikimo sistemas, neleidžiančias neįgaliotiesiems asmenims gauti prieigą prie jūsų informacijos. Be to, tik įgalioti darbuotojai turi teisę pasiekti asmeninę informaciją ir gali tai atlikti tik leidžiamoms verslo funkcijoms atlikti.
Tarptautiniai duomenų perdavimai
Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami į kitas šalis ir apdorojami ne jūsų buveinės šalyje – taip pat už EEE ribų. Tose šalyse gali galioti kitokie duomenų apsaugos įstatymai nei jūsų šalyje (kai kuriais atvejais – užtikrinantys žemesnį apsaugos lygį).
Mūsų Internetinių paslaugų serveriai yra JAV, o mūsų grupės įmonės ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai veiklą vykdo visame pasaulyje. Tai reiškia, kad renkamus asmeninius duomenis galime apdoroti bet kurioje iš tų šalių.
Ėmėmės tinkamų apsaugos priemonių, kad už EEE ribų perduodami asmeniniai duomenys būtų apsaugoti pagal šias privatumo taisykles. Visi tarp mūsų grupės įmonių vykdomi duomenų perdavimai atliekami pagal mūsų tarpgrupinę sutartį, kurioje numatytos griežtos duomenų perdavimo sąlygos, patvirtintos Europos Komisijos (vadinamos standartinėmis sutarčių nuostatomis). Be to, reikalaujama, kad visos grupės įmonės apsaugotų apdorojamus iš EEE šalių gautus asmeninius duomenis pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymą.
Užtikriname, kad bet kurie mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kuriems perduodami duomenys, naudotų tinkamas apsaugos priemones asmeniniams duomenims apsaugoti. Tinkamumo mechanizmas gali būti (i) pakankamas šalies statusas, t. y. šalis, kurią Europos Komisija laiko „pakankama“, kadangi jos duomenų apsaugos standartai panašūs į Europos Sąjungos; (ii) standartinės sutarčių nuostatos arba (iii) ES-JAV ir Šveicarijos-JAV privatumo skydas.
Duomenų saugojimas
Renkamus asmeninius duomenis saugome tol, kol turime teisėtą verslo interesą tai daryti (pavyzdžiui, kad galėtume jums suteikti prašomą paslaugą arba vykdyti taikomus teisinius, mokestinius ar apskaitos reikalavimus).
Kai teisėto verslo poreikio apdoroti asmeninius duomenis nėra, duomenis panaikinsime arba užtikrinsime jų anonimiškumą, o jei tai neįmanoma (pavyzdžiui, dėl to, kad asmeniniai duomenys saugomi atsarginių kopijų archyvuose), tuomet patikimai saugosime asmeninius duomenis ir neleisime jų toliau apdoroti, kol bus įmanoma juos panaikinti.
Anonimizuosime ar bendrai sujungsime jūsų duomenis, jei juos ketiname naudoti analizės tikslais ar tendencijų analizei ilgesniu laikotarpiu.
Jūsų teisės į informaciją
Kontaktinius duomenis galite pasiekti ar atnaujinti Internetinių paslaugų skyriuje „Paskyra“. Paskyrą bet kada galite uždaryti, susisiekdami su mumis per klientų aptarnavimo tarnybos portalą nuoroda arba toliau pateiktu el. pašto adresu. Uždarę paskyrą negalėsite prisijungti ar pasiekti jokios asmeninės informacijos. Tačiau galėsite bet kada sukurti naują paskyrą. Jei norite panaikinti duomenis, susisiekite su mumis per klientų aptarnavimo tarnybos portalo nuorodą arba pagal šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktą informaciją.
Jei norite su mumis susisiekti dėl bet kokių asmeninių duomenų, kurie nėra rodomi jūsų paskyroje, tai padaryti galite pagal šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktą informaciją.
Jūsų duomenų apsaugos teisės
Jei esate Europos ekonominės erdvės gyventojas, turite šias duomenų apsaugos teises.
 • Jei norite pasiekti, taisyti, atnaujinti ar paprašyti panaikinti asmeninius duomenis, tai bet kada galite padaryti susisiekdami su mumis per klientų aptarnavimo tarnybą arba pagal šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktą informaciją.
 • Jei paprašysite pasiekti asmeninius duomenis, mes patvirtinsime, ar saugome jūsų informaciją, ir pateiksime kopiją, paaiškindami, kaip ir kodėl apdorojame, kiek laiko ją saugome ir su ja susijusias jūsų teises.
 • Jei paprašysite asmeninius duomenis panaikinti, juos ištrinsime. Atkreipkite dėmesį, kad turėsime saugoti informaciją, kurios mums reikia teisiniams įsipareigojimams vykdyti arba kai reikia parengti, vykdyti ar ginti teisėtą reikalavimą.
 • Turite teisę prieštarauti dėl asmeninių duomenų apdorojimo, taip pat galite prašyti apriboti jų apdorojimą ar perkelti asmeninius duomenis. Norėdami pasinaudoti tomis teisėmis, susisiekite su mumis per klientų aptarnavimo tarnybos portalą arba pagal šių privatumo taisyklių pabaigoje pateiktą informaciją.
 • Turite teisę bet kada atsisakyti mūsų siunčiamos reklaminės informacijos. Šia teise galite pasinaudoti spustelėdami nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba „atsisakyti“ mūsų siunčiamuose rinkodaros el. laiškuose.
 • Lygiai taip pat, jei renkame ir apdorojame asmeninius duomenis su jūsų sutikimu, tuomet tokį sutikimą bet kada galite panaikinti. Jei sutikimą panaikinsite, tai neturės poveikio jokiam prieš tai vykdyto apdorojimo teisėtumui, nei poveikio asmeninių duomenų tvarkymui, kuris vykdomas kitais teisėtais apdorojimo pagrindais (ne sutikimo pagrindu).
 • Turite teisę pateikti skundą dėl savo asmeninių duomenų rinkimo ir naudojimo duomenų apsaugos institucijai. Daugiau informacijos gausite susisiekę su vietine duomenų apsaugos institucija. Duomenų apsaugos institucijų Europos ekonominėje erdvėje, Šveicarijoje ir tam tikrose ne Europos šalyse (įskaitant JAV ir Kanadą) kontaktiniai duomenys pateikiami čia.
Paprasčiausias būdas pateikti prašymą – mūsų klientų aptarnavimo portalas, pasiekiamas šių privatumo taisyklių pabaigoje esančiame skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.
Atsakome į visus iš asmenų, pageidaujančių pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus, prašymus.
Pritaikytos reklamos rodymas
Siekiant pateikti aktualią reklamą, šioje internetinėje svetainėje renkami duomenys
Esame įsipareigoję jums pateikti aktualų turinį ir informaciją. Norėdami tai padaryti, slapukų ir kitų technologijų pagalba galime rinkti informaciją apie su kelionėmis susijusias paieškas, pvz., jei ieškojote skrydžių arba viešbučių. Šią informaciją naudojame kartu su kita apie jus surinkta informacija, kad mūsų internetinėje svetainėje, internete ir kituose jūsų galimai naudojamuose įrenginiuose jums pateiktume aktualesnes reklamas. Todėl, pavyzdžiui, jei šioje svetainėje ieškote apgyvendinimo įstaigos Londone, šioje ar kitoje lankomoje internetinėje svetainėje galite matyti Londono kelionės paketo reklamą.
Atkreipkite dėmesį, kad šioje internetinėje svetainėje surinktos informacijos apie su kelionėmis susijusias paieškas nesujungiame su asmeniniais duomenimis (pvz., el. pašto adresu), kad jums pateiktume reklamą kitose internetinėse svetainėse. Be to, nesidalijame asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, kad jos galėtų jums pateikti reklamą. Galite pasirinkti negauti pagal su kelionėmis susijusias paieškas šioje interneto svetainėje pritaikytos internetinės reklamos kitose interneto svetainėse ir daugiau sužinoti apie atsisakymą leisti naudoti informaciją pritaikytos reklamos tikslais, prisijungdami prie vieno iš šių išteklių:
 • http://www.youronlinechoices.eu/
 • http://youradchoices.ca/choices/
 • http://www.aboutads.info/choices/
 • http://optout.networkadvertising.org/
Atkreipkite dėmesį, kad, nusprendus negauti pritaikytos reklamos, vis tiek bus rodoma internetinė reklama, tačiau ji bus bendresnio pobūdžio ir mažiau aktuali jums.
Siekiant pateikti aktualią reklamą, verslo partnerių ir reklamos tinklų renkami duomenys
Šioje internetinėje svetainėje matomą reklamą pateikiame mes arba mūsų paslaugų teikėjai. Tačiau trečiosioms šalims taip pat nedraudžiame, naudojant slapukus ir kitas technologijas, rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete. Tos trečiosios šalys yra (1) verslo partneriai, kurie renka informaciją, kai peržiūrite ar sąveikaujate su viena iš jų reklamų mūsų svetainėse, ir (2) reklamos tinklai, kurie renka informaciją apie jūsų interesus, kai peržiūrite ar sąveikaujate su viena iš reklamų, kurias jie pateikia daugybėje skirtingų interneto svetainių. Tų trečiųjų šalių surinkta informacija naudojama siekiant nuspėti jūsų savybes, interesus ir pomėgius, taip pat reklamai, pritaikytinai pagal akivaizdžiai nustatytus interesus, mūsų svetainėje ir internete rodyti. Toms trečiosioms šalims draudžiame mūsų svetainėje rinkti asmeninius duomenis (pvz., el. pašto adreso), taip pat su jais nesidalijame jokiais asmeniniais duomenimis.
Atkreipkite dėmesį, kad neturime prieigos prie tų trečiųjų šalių informacijai apie jūsų interesus rinkti naudojamų slapukų ar kitų technologijų ir jų nekontroliuojame, o šių trečiųjų šalių informacijos praktikai šios privatumo taisyklės nėra taikomos. Kai kurios tų įmonių yra Tinklo reklamos iniciatyvos, siūlančios vieną vietą atsisakyti šalių įmonių reklamos, narės. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia, čia ir čia.
Siekiant pateikti aktualią reklamą, įmonių, naudojančių slapukų pagrindu vykdomus apsikeitimus, renkami duomenys
Kaip ir kitos internete veiklą vykdančios įmonės, naudodami slapukus vykdome apsikeitimus: naudojant slapukus ir kitas technologijas, renkama anonimiška informacija apie jūsų naršymo elgseną, tada ji skirstoma į skirtingų dominančių temų (pvz., kelionių) segmentus. Vėliau tomis interesų temomis dalijamasi su trečiosiomis šalimis, įskaitant reklamdavius ir reklamų tinklus, kad jie galėtų pritaikyti reklamą prie jūsų akivaizdžių interesų. Nesidalijame asmeniniais duomenimis (pvz., el. pašto adresu) su tomis įmonėmis ir joms neleidžiame rinkti tokios informacijos mūsų svetainėje. Spustelėkite čia ir sužinokite apie slapukų pagrindu vykdomus apsikeitimus, įskaitant tai, kaip pasiekti informaciją apie dominančias temas naudojantis slapukais kompiuteryje ir kaip atsisakyti dalyvavimo tose programose.
Draudimo sekti signalai ir panašūs mechanizmai
Kai kurios interneto naršyklės gali siųsti draudimo sekti signalus svetainėms, su kuriomis naršyklė palaiko ryšį. Kadangi įvairiose interneto naršyklėse ši funkcija aktyvinama ir veikia nevienodai, ne visada aišku, ar naudotojas nori, kad tokie signalai būtų išsiųsti ir ar apskritai apie juos žino. Pirmaujančios interneto standartus nustatančios organizacijos, svarstančios šį klausimą, nariai šiuo metu stengiasi apibrėžti, ką turėtų daryti svetainės, gavusios tokius signalus. Šiuo metu nesiimame jokių veiksmų, reaguodami į tokius signalus. Jei bus nustatytas ir priimtas galutinis standartas, mes iš naujo įvertinsime, kaip reaguoti į tokius signalus.
Šio pranešimo pakeitimai ir kaip su mumis susisiekti
Šių privatumo taisyklių pakeitimai
Šių privatumo taisyklių pakeitimai bus atliekami prireikus įgyvendinti pakeitimus, reaguojant į pasikeitusias teisines, technines ar veiklos sąlygas. Atnaujindami savo privatumo taisykles imsimės tinkamų priemonių jums informuoti, atsižvelgdami į atliekamų pakeitimų reikšmingumą. Gausime jūsų sutikimą dėl bet kokių esminių privatumo taisyklių pakeitimų, jei ir kai to reikalaujama pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.
Kada paskutinį kartą šios privatumo taisyklės atnaujintos, galite pamatyti pažiūrėję šių privatumo taisyklių pradžioje nurodytą „paskutinio atnaujinimo“ datą.
Jei turite klausimų dėl šių privatumo taisyklių pakeitimų, susisiekite su mumis per klientų aptarnavimo tarnybos portalą arba pagal toliau pateiktus kontaktinius duomenis.
Susisiekite su mumis
Kilus klausimų ar nuogąstavimų dėl to, kaip naudojama jūsų asmeninė informacija, susisiekite su bendrove „Hotels.com“ per interneto svetainės skiltį „Privatumas“, klientų aptarnavimo portalą čia, elektroniniu paštu klientuaptarnavimas@hotels.com arba telefonu 8 800 31320.
Asmeninių duomenų valdytojas yra „Hotels.com, L.P.“, JAV. Su jais galite susisiekti pagal duomenis, pateiktus virš „Duomenų valdytojas: „Hotels.com“.”
„WWTE Travel Ltd“, Airija. Su jais susisieksite per klientų aptarnavimo tarnybos portalą čia arba el. pašto adresu, pateiktu virš „Privatumo komanda: